Εγγραφή Προμηθευτή

FOOD
NON-FOOD

Εγγραφή Υπηρεσίας

Bronze

Συνδρομή υπηρεσίας
70
60 3μηνη ανανέωση
  • 3 μήνες Συνδρομή
  • Πρόσβαση σε Premium αγορά
  • Απεριόριστες Υπηρεσίες
Popular

Silver

Συνδρομή υπηρεσίας
70
50 6μηνη ανανέωση
  • 6 μήνες Συνδρομή
  • Πρόσβαση σε Premium αγορά
  • Απεριόριστες Υπηρεσίες

Gold

Συνδρομή υπηρεσίας
70
35 Ετήσια ανανέωση
  • Ετήσια Συνδρομή
  • Πρόσβαση σε Premium αγορά
  • Απεριόριστες Υπηρεσίες